Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4951 Απόφαση 4/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
4952 Απόφαση 3/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
4953 Απόφαση 2/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
4954 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1/2014 16 Ιανουαρίου 2014
4955 Απόφαση 202/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
4956 Απόφαση 203/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
4957 Απόφαση 397/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιανουαρίου 2014
4958 Απόφαση 391/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
4959 Απόφαση 390/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
4960 Απόφαση 389/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 496 από 497

Go to top