Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4951 Απόφαση 218/2015 Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2015
4952 Απόφαση 379/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
4953 Απόφαση 378/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
4954 Απόφαση 376/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
4955 Απόφαση 393/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
4956 Απόφαση 391/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
4957 Απόφαση 377/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
4958 Απόφαση 392/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
4959 Απόφαση 359/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2015
4960 Απόφαση 360/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2015

Σελίδα 496 από 573

Go to top