Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4761 Απόφαση 22/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 31 Αυγούστου 2016
4762 Πίνακας 6/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 31 Αυγούστου 2016
4763 ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30 Αυγούστου 2016
4764 Απόφαση 371/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2016
4765 Απόφαση 368/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2016
4766 Απόφαση 363/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2016
4767 Απόφαση 354/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2016
4768 Απόφαση 370/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2016
4769 Απόφαση 367/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2016
4770 Απόφαση 352/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2016

Σελίδα 477 από 676

Go to top