Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4711 ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 Ιουλίου 2016
4712 Πίνακας 26/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Ιουλίου 2016
4713 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 Ιουλίου 2016
4714 ΑΠΟΦΑΣΗ 307/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 Ιουλίου 2016
4715 ΑΠΟΦΑΣΗ 306/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 Ιουλίου 2016
4716 ΑΠΟΦΑΣΗ 305/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 Ιουλίου 2016
4717 Απόφαση 303/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
4718 Απόφαση 309/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
4719 Απόφαση 302/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
4720 Απόφαση 301/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016

Σελίδα 472 από 648

Go to top