Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4711 Απόφαση 61/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Μαρτίου 2016
4712 Απόφαση 74/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Μαρτίου 2016
4713 Απόφαση 72/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Μαρτίου 2016
4714 Απόφαση 71/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Μαρτίου 2016
4715 Απόφαση 59/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Μαρτίου 2016
4716 Απόφαση 68/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Μαρτίου 2016
4717 Απόφαση 67/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Μαρτίου 2016
4718 Απόφαση 66/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Μαρτίου 2016
4719 Απόφαση 65/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Μαρτίου 2016
4720 Απόφαση 58/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Μαρτίου 2016

Σελίδα 472 από 603

Go to top