Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4701 Πίνακας 25/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
4702 Απόφαση 484/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
4703 Απόφαση 479/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
4704 Απόφαση 478/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
4705 Απόφαση 477/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
4706 Απόφαση 476/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
4707 Απόφαση 473/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015
4708 Απόφαση 475/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015
4709 Απόφαση 474/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015
4710 Απόφαση 38/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Οκτωβρίου 2015

Σελίδα 471 από 566

Go to top