Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4671 Πίνακας 39/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Νοεμβρίου 2016
4672 Πινάκιο 10/2016 Δ.Κ.ΜΑΝΝΑ 21 Νοεμβρίου 2016
4673 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2016 Δ.Κ.ΜΑΝΝΑ 21 Νοεμβρίου 2016
4674 ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2016 Δ.Κ.ΜΑΝΝΑ 21 Νοεμβρίου 2016
4675 ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016 Δ.Κ.ΜΑΝΝΑ 21 Νοεμβρίου 2016
4676 Απόφαση 216/2016 Οικονομικής Επιτροπής 16 Νοεμβρίου 2016
4677 Απόφαση 210/2016 Οικονομικής Επιτροπής 16 Νοεμβρίου 2016
4678 Απόφαση 207/2016 (Ορθή Επανάληψη) Οικονομικής Επιτροπής 16 Νοεμβρίου 2016
4679 Απόφαση 206/2016 Οικονομικής Επιτροπής 16 Νοεμβρίου 2016
4680 Απόφαση 205/2016 Οικονομικής Επιτροπής 16 Νοεμβρίου 2016

Σελίδα 468 από 690

Go to top