Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4661 Απόφαση 13/2016 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 01 Ιουνίου 2016
4662 Απόφαση 12/2016 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 01 Ιουνίου 2016
4663 Απόφαση 11/2016 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 01 Ιουνίου 2016
4664 Πίνακας 5/2016 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 01 Ιουνίου 2016
4665 Απόφαση 218/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 01 Ιουνίου 2016
4666 Απόφαση 217/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 01 Ιουνίου 2016
4667 Απόφαση 216/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 01 Ιουνίου 2016
4668 Απόφαση 215/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 01 Ιουνίου 2016
4669 Απόφαση 10/2016 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 01 Ιουνίου 2016
4670 Απόφαση 9/2016 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 01 Ιουνίου 2016

Σελίδα 467 από 625

Go to top