Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4641 Απόφαση 99/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
4642 Απόφαση 98/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
4643 Απόφαση 97/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
4644 Απόφαση 96/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
4645 Απόφαση 93/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
4646 Απόφαση 87/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
4647 Απόφαση 11/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 11 Απριλίου 2016
4648 Απόφαση 10/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 11 Απριλίου 2016
4649 Απόφαση 9/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 11 Απριλίου 2016
4650 Απόφαση 8/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 11 Απριλίου 2016

Σελίδα 465 από 603

Go to top