Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4641 Απόφαση 193/2016 Οικονομικής Επιτροπής 07 Οκτωβρίου 2016
4642 Απόφαση 192/2016 Οικονομικής Επιτροπής 07 Οκτωβρίου 2016
4643 Απόφαση 395/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Οκτωβρίου 2016
4644 Απόφαση 394/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Οκτωβρίου 2016
4645 Απόφαση 408/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Οκτωβρίου 2016
4646 Απόφαση 406/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Οκτωβρίου 2016
4647 Απόφαση 409/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Οκτωβρίου 2016
4648 Απόφαση 407/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Οκτωβρίου 2016
4649 Απόφαση 400/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Οκτωβρίου 2016
4650 ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 06 Οκτωβρίου 2016

Σελίδα 465 από 676

Go to top