Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4611 Απόφαση 585/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Δεκεμβρίου 2015
4612 Απόφαση 577/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Δεκεμβρίου 2015
4613 Απόφαση 576/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Δεκεμβρίου 2015
4614 Απόφαση 575/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Δεκεμβρίου 2015
4615 Απόφαση 574/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Δεκεμβρίου 2015
4616 Απόφαση 209 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4617 Απόφαση 246/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4618 Απόφαση 245/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4619 Απόφαση 244/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4620 Απόφαση 243/2015 Οικονομικής Επιτροπς 22 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 462 από 577

Go to top