Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4601 Απόφαση 366/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2016
4602 Απόφαση 365/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2016
4603 Απόφαση 364/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2016
4604 Απόφαση 355/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2016
4605 Απόφαση 353/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2016
4606 Απόφαση 351/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2016
4607 Απόφαση 358/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2016
4608 Απόφαση 350/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2016
4609 Απόφαση 36/2016 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Αυγούστου 2016
4610 Απόφαση 35/2016 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Αυγούστου 2016

Σελίδα 461 από 659

Go to top