Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4561 Απόφαση 597/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Δεκεμβρίου 2015
4562 Απόφαση 594/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Δεκεμβρίου 2015
4563 Απόφαση 592/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Δεκεμβρίου 2015
4564 Απόφαση 585/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Δεκεμβρίου 2015
4565 Απόφαση 577/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Δεκεμβρίου 2015
4566 Απόφαση 576/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Δεκεμβρίου 2015
4567 Απόφαση 575/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Δεκεμβρίου 2015
4568 Απόφαση 574/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Δεκεμβρίου 2015
4569 Απόφαση 209 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4570 Απόφαση 246/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 457 από 573

Go to top