Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4531 Απόφαση 3/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4532 Απόφαση 2/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4533 Απόφαση 1/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4534 Πίνακας 1/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4535 Απόφαση 58/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 22 Ιανουαρίου 2016
4536 Απόφαση 57/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 22 Ιανουαρίου 2016
4537 Απόφαση 56/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 22 Ιανουαρίου 2016
4538 Απόφαση 55/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 22 Ιανουαρίου 2016
4539 Απόφαση 54/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 22 Ιανουαρίου 2016
4540 Πίνακας 11/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 22 Ιανουαρίου 2016

Σελίδα 454 από 573

Go to top