Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4351 Πίνακας 9/2016 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 04 Αυγούστου 2016
4352 Πινάκιο 8/2016 Δ.Κ.Μάννα 01 Αυγούστου 2016
4353 Απόφαση 12/2016 Δ.Κ.Μάννα 01 Αυγούστου 2016
4354 ΑΠΟΦΑΣΗ 321/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 01 Αυγούστου 2016
4355 Πίνακας 28/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Ιουλίου 2016
4356 Απόφαση 42ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2016 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 29 Ιουλίου 2016
4357 Απόφαση 320/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Ιουλίου 2016
4358 Απόφαση 319/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Ιουλίου 2016
4359 Πίνακας 27/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Ιουλίου 2016
4360 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28 Ιουλίου 2016

Σελίδα 436 από 626

Go to top