Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4351 Απόφαση 387/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4352 Απόφαση 386/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4353 Απόφαση 385/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4354 Απόφαση 384/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4355 Απόφαση 382/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4356 Απόφαση 381/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4357 Απόφαση 218/2015 Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2015
4358 Απόφαση 379/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
4359 Απόφαση 378/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
4360 Απόφαση 376/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015

Σελίδα 436 από 513

Go to top