Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4321 Απόφαση 570/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2015
4322 Απόφαση 235/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
4323 Απόφαση 234/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
4324 Απόφαση 232/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
4325 Απόφαση 231/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
4326 Απόφαση 569/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2015
4327 Απόφαση 228/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
4328 Απόφαση 227/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
4329 Απόφαση 226/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
4330 Απόφαση 225/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 433 από 546

Go to top