Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4311 Απόφαση 30/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
4312 Απόφαση 29/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Ορθή Επανάληψη 10 Φεβρουαρίου 2014
4313 Απόφαση 28/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
4314 Απόφαση 27/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
4315 Απόφαση 26/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
4316 Απόφαση 25/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
4317 Απόφαση 25/2014 Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη 07 Φεβρουαρίου 2014
4318 Απόφαση 26/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
4319 Απόφαση 6/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
4320 Απόφαση 19/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014

Σελίδα 432 από 439

Go to top