Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4311 Απόφαση 179/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
4312 Απόφαση 39/2015 Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη 05 Μαΐου 2015
4313 Απόφαση 143/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 05 Μαΐου 2015
4314 Απόφαση 70/2015 Δημάρχου 04 Μαΐου 2015
4315 Πίνακας 9/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Απριλίου 2015
4316 Απόφαση 66/2015 Οικονομικής Επιτροπής 24 Απριλίου 2015
4317 Απόφαση 69/2015 Οικονομικής Επιτροπής 23 Απριλίου 2015
4318 Απόφαση 74/2015 Οικονομικής Επιτροπής 23 Απριλίου 2015
4319 Απόφαση 73/2015 Οικονομικής Επιτροπής 23 Απριλίου 2015
4320 Απόφαση 72/2015 Οικονομικής Επιτροπής 23 Απριλίου 2015

Σελίδα 432 από 458

Go to top