Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4301 Απόφαση 574/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Δεκεμβρίου 2015
4302 Απόφαση 209 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4303 Απόφαση 246/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4304 Απόφαση 245/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4305 Απόφαση 244/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4306 Απόφαση 243/2015 Οικονομικής Επιτροπς 22 Δεκεμβρίου 2015
4307 Απόφαση 242/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4308 Απόφαση 241/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4309 Απόφαση 240/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015
4310 Απόφαση 240 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Οικονομικής Επιτροπής 22 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 431 από 546

Go to top