Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4261 Απόφαση 5/2017 Οικονομικής Επιτροπής 07 Φεβρουαρίου 2017
4262 Απόφαση 4/2017 Οικονομικής Επιτροπής 07 Φεβρουαρίου 2017
4263 Απόφαση 25/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Φεβρουαρίου 2017
4264 Απόφαση 26/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Φεβρουαρίου 2017
4265 Απόφαση 27/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Φεβρουαρίου 2017
4266 Απόφαση 5/2017 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 06 Φεβρουαρίου 2017
4267 Απόφαση 4/2017 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 06 Φεβρουαρίου 2017
4268 Απόφαση 3/2017 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 06 Φεβρουαρίου 2017
4269 Απόφαση 2/2017 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 06 Φεβρουαρίου 2017
4270 Απόφαση 1/2017 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 06 Φεβρουαρίου 2017

Σελίδα 427 από 676

Go to top