Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4261 Απόφαση 6/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4262 Απόφαση 5/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4263 Απόφαση 4/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4264 Απόφαση 3/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4265 Απόφαση 2/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4266 Απόφαση 1/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4267 Πίνακας 1/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 22 Ιανουαρίου 2016
4268 Απόφαση 58/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 22 Ιανουαρίου 2016
4269 Απόφαση 57/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 22 Ιανουαρίου 2016
4270 Απόφαση 56/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 22 Ιανουαρίου 2016

Σελίδα 427 από 546

Go to top