Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4261 Απόφαση 32/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Σεπτεμβρίου 2015
4262 Απόφαση 31/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Σεπτεμβρίου 2015
4263 Απόφαση 420/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Σεπτεμβρίου 2015
4264 Απόφαση 30/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Σεπτεμβρίου 2015
4265 Απόφαση 419/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Σεπτεμβρίου 2015
4266 Απόφαση 29/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Σεπτεμβρίου 2015
4267 Πίνακας 7/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Σεπτεμβρίου 2015
4268 Απόφαση 418/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Σεπτεμβρίου 2015
4269 Απόφαση 431/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Σεπτεμβρίου 2015
4270 Απόφαση 430/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Σεπτεμβρίου 2015

Σελίδα 427 από 513

Go to top