Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4251 Απόφαση 1/2017 Δ.Κ.Μάννα 09 Φεβρουαρίου 2017
4252 Πινακιο 1/2017 Συνεδρίασης Δ.Κ. Μάννα 09 Φεβρουαρίου 2017
4253 Απόφαση 14/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 08 Φεβρουαρίου 2017
4254 Απόφαση 28/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Φεβρουαρίου 2017
4255 Απόφαση 18/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Φεβρουαρίου 2017
4256 Απόφαση 6/2017 Οικονομικής Επιτροπής 07 Φεβρουαρίου 2017
4257 Απόφαση 5/2017 Οικονομικής Επιτροπής 07 Φεβρουαρίου 2017
4258 Απόφαση 4/2017 Οικονομικής Επιτροπής 07 Φεβρουαρίου 2017
4259 Απόφαση 25/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Φεβρουαρίου 2017
4260 Απόφαση 26/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Φεβρουαρίου 2017

Σελίδα 426 από 676

Go to top