Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
41 Απόφαση 202/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
42 Απόφαση 201/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
43 Απόφαση 200/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
44 Απόφαση 210/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
45 Απόφαση 199/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
46 Απόφαση 198/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
47 Απόφαση 194/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
48 Απόφαση 189/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
49 Απόφαση 188/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
50 Απόφαση 187/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019

Σελίδα 5 από 546

Go to top