Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
41 Απόφαση 95/2018 Οικονομικής Επιτροπής 14 Ιουνίου 2018
42 Απόφαση 295/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2018
43 Απόφαση 294/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2018
44 Απόφαση 291/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2018
45 Απόφαση 289/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2018
46 Απόφαση 288/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2018
47 Απόφαση 285/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2018
48 Απόφαση 284/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2018
49 Απόφαση 281/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2018
50 Απόφαση 280/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2018

Σελίδα 5 από 439

Go to top