Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
41 Απόφαση 233/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020
42 Απόφαση 232/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020
43 Απόφαση 231/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020
44 Απόφαση 230/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020
45 Απόφαση 229/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020
46 Απόφαση 228/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020
47 Απόφαση 227/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020
48 Απόφαση 226/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020
49 Απόφαση 225/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020
50 Απόφαση 224/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 2020

Σελίδα 5 από 708

Go to top