Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
3881 Απόφαση 2/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
3882 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1/2014 16 Ιανουαρίου 2014
3883 Απόφαση 202/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
3884 Απόφαση 203/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
3885 Απόφαση 397/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιανουαρίου 2014
3886 Απόφαση 391/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
3887 Απόφαση 390/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
3888 Απόφαση 389/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
3889 Απόφαση 388/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
3890 Απόφαση 211/2013 Οικονομικής Επιτροπής 03 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 389 από 390

Go to top