Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
3881 Απόφαση 336/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
3882 Απόφαση 330/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
3883 Απόφαση 328/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
3884 Απόφαση 219/2015 Οικονομικής Επιτροπής 31 Ιουλίου 2015
3885 Απόφαση 217/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
3886 Απόφαση 216/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
3887 Απόφαση 215/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
3888 Απόφαση 214/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
3889 Απόφαση 212/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
3890 Απόφαση 347/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Ιουλίου 2015

Σελίδα 389 από 458

Go to top