Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
3811 Απόφαση 339/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
3812 Απόφαση 337/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
3813 Απόφαση 336/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
3814 Απόφαση 330/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
3815 Απόφαση 328/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
3816 Απόφαση 219/2015 Οικονομικής Επιτροπής 31 Ιουλίου 2015
3817 Απόφαση 217/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
3818 Απόφαση 216/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
3819 Απόφαση 215/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
3820 Απόφαση 214/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015

Σελίδα 382 από 451

Go to top