Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
3391 Απόφαση 38/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
3392 Απόφαση 37/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
3393 Απόφαση 50/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
3394 Απόφαση 49/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
3395 Απόφαση 4/2014 Οικονομικής Επιτροπής 23 Ιανουαρίου 2014
3396 Απόφαση 3/2014 Οικονομικής Επιτροπής 23 Ιανουαρίου 2014
3397 Απόφαση 10/2014 Οικονομικής Επιτροπής 22 Ιανουαρίου 2014
3398 Απόφαση 9/2014 Οικονομικής Επιτροπής 22 Ιανουαρίου 2014
3399 Απόφαση 24/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
3400 Απόφαση 23/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 340 από 344

Go to top