Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
3221 Απόφαση 382/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
3222 Απόφαση 381/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
3223 Απόφαση 218/2015 Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2015
3224 Απόφαση 379/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
3225 Απόφαση 378/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
3226 Απόφαση 376/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
3227 Απόφαση 393/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
3228 Απόφαση 391/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
3229 Απόφαση 377/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
3230 Απόφαση 392/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015

Σελίδα 323 από 400

Go to top