Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
31 ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018
32 Απόφαση 256/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2018
33 ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018
34 Απόφαση 254/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2018
35 Απόφαση 252/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2018
36 Απόφαση 597/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Δεκεμβρίου 2018
37 ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27 Δεκεμβρίου 2018
38 Απόφαση 250/2018 Οικονομικής Επιτροπής 27 Δεκεμβρίου 2018
39 Απόφαση 584/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Δεκεμβρίου 2018
40 Απόφαση 249/2018 Οικονομικής Επιτροπής 24 Δεκεμβρίου 2018

Σελίδα 4 από 507

Go to top