Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
2971 Απόφαση 7/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
2972 Απόφαση 6/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
2973 Απόφαση 4/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
2974 Απόφαση 3/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
2975 Απόφαση 2/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
2976 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1/2014 16 Ιανουαρίου 2014
2977 Απόφαση 202/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
2978 Απόφαση 203/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
2979 Απόφαση 397/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιανουαρίου 2014
2980 Απόφαση 391/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 298 από 300

Go to top