Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
2971 Απόφαση 362/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
2972 Απόφαση 361/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
2973 Απόφαση 373/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
2974 Απόφαση 374/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
2975 Απόφαση 209/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
2976 Απόφαση 208/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
2977 Απόφαση 207/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
2978 Απόφαση 206/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
2979 Απόφαση 205/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
2980 Απόφαση 204/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015

Σελίδα 298 από 372

Go to top