Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
2971 Απόφαση 35/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Φεβρουαρίου 2016
2972 Απόφαση 38/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Φεβρουαρίου 2016
2973 Απόφαση 39/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Φεβρουαρίου 2016
2974 Απόφαση 37/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Φεβρουαρίου 2016
2975 Απόφαση 33/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Φεβρουαρίου 2016
2976 Απόφαση 32/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Φεβρουαρίου 2016
2977 Απόφαση 31/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Φεβρουαρίου 2016
2978 Απόφαση 30/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Φεβρουαρίου 2016
2979 Απόφαση 29/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Φεβρουαρίου 2016
2980 Απόφαση 28/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Φεβρουαρίου 2016

Σελίδα 298 από 425

Go to top