Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
21 Απόφαση 418/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Σεπτεμβρίου 2018
22 Απόφαση 420/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Σεπτεμβρίου 2018
23 Απόφαση 409/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Σεπτεμβρίου 2018
24 Απόφαση 408/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Σεπτεμβρίου 2018
25 Απόφαση 407/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Σεπτεμβρίου 2018
26 Απόφαση 177/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
27 Απόφαση 176/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
28 Απόφαση 175/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
29 Απόφαση 174/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
30 Απόφαση 173/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδα 3 από 469

Go to top