Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
21 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 86/2020 01 Απριλίου 2020
22 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 84/2020 01 Απριλίου 2020
23 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 83/2020 01 Απριλίου 2020
24 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 82/2020 01 Απριλίου 2020
25 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 75/2020 01 Απριλίου 2020
26 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 74/2020 01 Απριλίου 2020
27 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 69/2020 01 Απριλίου 2020
28 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 68/2020 01 Απριλίου 2020
29 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 67/2020 01 Απριλίου 2020
30 Πινάκιο 6/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Μαρτίου 2020

Σελίδα 3 από 648

Go to top