Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
161 ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 Ιουνίου 2020
162 ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 Ιουνίου 2020
163 ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 Ιουνίου 2020
164 ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 Ιουνίου 2020
165 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 Ιουνίου 2020
166 Πινάκιο 12/2020 Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου 17 Ιουνίου 2020
167 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 119/2020 04 Ιουνίου 2020
168 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 118/2020 04 Ιουνίου 2020
169 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 117/2020 04 Ιουνίου 2020
170 Πινάκιο Δημ. Συμβουλίου 10/2020 01 Ιουνίου 2020

Σελίδα 17 από 676

Go to top