Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
141 Απόφαση 3/2020 Κοινότητας Φοίνικα 10 Φεβρουαρίου 2020
142 Απόφαση 2/2020 Κοινότητας Φοίνικα 10 Φεβρουαρίου 2020
143 Απόφαση 1/2020 Κοινότητας Φοίνικα 10 Φεβρουαρίου 2020
144 Πίνακας 1/2020 Κοινότητας Φοίνικα 10 Φεβρουαρίου 2020
145 Απόφαση 25/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2020
146 Απόφαση 24/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2020
147 Απόφαση 23/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2020
148 Απόφαση 22/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2020
149 Πινάκιο 2/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07 Φεβρουαρίου 2020
150 Απόφαση 4/2020 Κοινότητας Πάγου 07 Φεβρουαρίου 2020

Σελίδα 15 από 646

Go to top