Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
131 Απόφαση 244/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
132 Απόφαση 243/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
133 Απόφαση 74/2019 Οικονομικής Επιτροπής 10 Ιουνίου 2019
134 Απόφαση 73/2019 Οικονομικής Επιτροπής 10 Ιουνίου 2019
135 Απόφαση 72/2019(ορθή) Οικονομικής Επιτροπής 10 Ιουνίου 2019
136 Απόφαση 63/2019 Οικονομικής Επιτροπής 10 Ιουνίου 2019
137 Απόφαση 269/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
138 Απόφαση 265/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
139 Απόφαση 264/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
140 Απόφαση 262/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019

Σελίδα 14 από 566

Go to top