Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
131 Απόφαση 63/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020
132 Απόφαση 62/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020
133 Απόφαση 61/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020
134 Απόφαση 60/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020
135 Απόφαση 59/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020
136 Απόφαση 58/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020
137 Απόφαση 57/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020
138 Απόφαση 56/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020
139 Απόφαση 55/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020
140 Απόφαση 54/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου 02 Ιανουαρίου 2020

Σελίδα 14 από 625

Go to top