Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
121 Απόφαση 268/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
122 Απόφαση 259/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
123 Απόφαση 271/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
124 Απόφαση 252/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
125 Απόφαση 251/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
126 Απόφαση 250/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
127 Απόφαση 248ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
128 Απόφαση 247/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
129 Απόφαση 246/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019
130 Απόφαση 245/2019 (ορθή) Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2019

Σελίδα 13 από 566

Go to top