Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
11 Απόφαση 509/2017 (ΟΡΘΗ) Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2017
12 Απόφαση 508/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2017
13 Απόφαση 505/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2017
14 Απόφαση 536/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2017
15 Απόφαση 534/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2017
16 Απόφαση 533/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2017
17 Απόφαση 532/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2017
18 Απόφαση 530/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2017
19 Απόφαση 528/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2017
20 Απόφαση 527/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2017

Σελίδα 2 από 372

Go to top