Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
11 Απόφαση 240/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Μαΐου 2019
12 Απόφαση 239/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Μαΐου 2019
13 Απόφαση 238/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Μαΐου 2019
14 Απόφαση 235/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Μαΐου 2019
15 Απόφαση 234/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Μαΐου 2019
16 Απόφαση 228/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Μαΐου 2019
17 Απόφαση 227/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Μαΐου 2019
18 Πίνακας 12/2019 Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου 14 Μαΐου 2019
19 Πινάκιο 11/2019 Ειδικής Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου 14 Μαΐου 2019
20 Απόφαση 56/2019 Οικονομικής Επιτροπής 08 Μαΐου 2019

Σελίδα 2 από 549

Go to top