Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
11 Απόφαση 02/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019
12 Απόφαση 01/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019
13 Απόφαση 19/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019
14 Απόφαση 18/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019
15 Απόφαση 17/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019
16 Απόφαση 16/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019
17 Απόφαση 15/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019
18 Απόφαση 13/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019
19 Απόφαση 07/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019
20 Απόφαση 05/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2019

Σελίδα 2 από 507

Go to top