Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
11 Πινάκιο 13/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 25 Ιουνίου 2020
12 ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 Ιουνίου 2020
13 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 Ιουνίου 2020
14 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 Ιουνίου 2020
15 ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 Ιουνίου 2020
16 ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 Ιουνίου 2020
17 ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 Ιουνίου 2020
18 ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 Ιουνίου 2020
19 ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 Ιουνίου 2020
20 ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 Ιουνίου 2020

Σελίδα 2 από 663

Go to top