Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
11 Απόφαση 510/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018
12 Απόφαση 508/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018
13 Απόφαση 507/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018
14 Απόφαση 506/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018
15 Απόφαση 505/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018
16 Απόφαση 504/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018
17 Απόφαση 503/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018
18 Απόφαση 501/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018
19 Απόφαση 493/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018
20 Απόφαση 487/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2018

Σελίδα 2 από 487

Go to top