Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 306/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Ιουλίου 2019
2 Πίνακας 18/2019(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Δημοτικού Συμβουλίου 22 Ιουλίου 2019
3 Απόφαση 298/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουλίου 2019
4 Απόφαση 296/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουλίου 2019
5 Απόφαση 295/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουλίου 2019
6 Απόφαση 293/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουλίου 2019
7 Απόφαση 292/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουλίου 2019
8 Απόφαση 290/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουλίου 2019
9 Απόφαση 289/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουλίου 2019
10 Απόφαση 21/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 17 Ιουλίου 2019

Σελίδα 1 από 566

Go to top