Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 21/2020 Κοινότητας Βάρης 30 Ιουνίου 2020
2 Απόφαση 20/2020 Κοινότητας Βάρης 30 Ιουνίου 2020
3 Απόφαση 19/2020 Κοινότητας Βάρης 30 Ιουνίου 2020
4 Απόφαση 18/2020 Κοινότητας Βάρης 30 Ιουνίου 2020
5 Απόφαση 17/2020 Κοινότητας Βάρης 30 Ιουνίου 2020
6 Απόφαση 16/2020 Κοινότητας Βάρης 30 Ιουνίου 2020
7 Απόφαση 15/2020 Κοινότητας Βάρης 30 Ιουνίου 2020
8 Απόφαση 14/2020 Κοινότητας Βάρης 30 Ιουνίου 2020
9 Πίνακας 6/2020 Κοινότητας Βάρης 30 Ιουνίου 2020
10 Απόφαση 120/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 25 Ιουνίου 2020

Σελίδα 1 από 663

Go to top