Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 226/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
2 Απόφαση 225/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
3 Απόφαση 224/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
4 Απόφαση 223/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
5 Απόφαση 219/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
6 Απόφαση 218/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
7 Απόφαση 213/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
8 Απόφαση 206/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
9 Απόφαση 197/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
10 Απόφαση 196/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019

Σελίδα 1 από 546

Go to top