Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 5/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 13 Φεβρουαρίου 2019
2 Απόφαση 4/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 13 Φεβρουαρίου 2019
3 Απόφαση 3/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 13 Φεβρουαρίου 2019
4 Απόφαση 2/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 13 Φεβρουαρίου 2019
5 Απόφαση 1/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 13 Φεβρουαρίου 2019
6 Πίνακας 1/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 13 Φεβρουαρίου 2019
7 Απόφαση 58/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13 Φεβρουαρίου 2019
8 Απόφαση 53/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13 Φεβρουαρίου 2019
9 Απόφαση 52/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13 Φεβρουαρίου 2019
10 Απόφαση 49/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13 Φεβρουαρίου 2019

Σελίδα 1 από 513

Go to top