Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 15/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2020
2 Απόφαση 13/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2020
3 Απόφαση 12/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Ιανουαρίου 2020
4 Απόφαση 04/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Ιανουαρίου 2020
5 Απόφαση 01/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Ιανουαρίου 2020
6 Απόφαση 16/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Ιανουαρίου 2020
7 Απόφαση 10/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Ιανουαρίου 2020
8 Απόφαση 6/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Ιανουαρίου 2020
9 Απόφαση 3/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Ιανουαρίου 2020
10 Απόφαση 17/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Ιανουαρίου 2020

Σελίδα 1 από 625

Go to top