Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 214/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
2 Απόφαση 213/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
3 Απόφαση 212/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
4 Απόφαση 211/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
5 Απόφαση 210/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
6 Απόφαση 209/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
7 Απόφαση 208/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
8 Απόφαση 207/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
9 Απόφαση 206/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020
10 Απόφαση 205/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 23 Οκτωβρίου 2020

Σελίδα 1 από 698

Go to top