ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΖΕΣΤΟΥ - ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑ WC ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία αντικατάστασης κεντρικών παροχών ζεστού - κρύου νερού και γραμμών στα WC του θεάτρου Απόλλων, βάσει της τεχνικής περιγραφής των τεχνικών υπηρεσιών που επισυνάπτεται.

Go to top