ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α΄ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για τις ανάγκες της α΄ αίθουσας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Βικέλας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συνημμένης εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων.

Go to top