Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Δελτίο Τύπου Εκπαιδευτές Ενηλίκων ΙΟΥΝΙΟΣ 2020  001

Go to top