Επαναλειτουργία και ωράρια επισκεψιμότητας Πολιτιστικών Χώρων Δήμου Σύρου Ερμούπολης

Σε συνέχεια της από 12 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού –Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης περί αναστολής λειτουργίας των πολιτιστικών χώρων στη βάση των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενημερώνουμε το κοινό ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 επαναλειτουργούν οι πολιτιστικές υποδομές της χώρας.

Είναι προφανές ότι η τήρηση των υποδείξεων και οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ θα πρέπει να είναι απόλυτη. Οι επισκέπτες για τη προστασία τους, πρέπει να ακολουθούν τους ακόλουθους κανόνες:

- Απόσταση 1,5 μ. κατ' ελάχιστο, για ανοικτούς χώρους και 2 μ. για κλειστούς χώρους. Είναι υποχρεωτική από τους επισκέπτες η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

- Η λειτουργία εστιατορίων/café στους χώρους των μουσείων λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους εστίασης. Τραπέζια και καρέκλες απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση τους.

- Η λειτουργία πωλητηρίων στους χώρους των μουσείων διέπεται και από τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους λιανεμπορίου.

-Θα λειτουργεί συνεχώς ο κλιματισμός, για την προστασία των εκθεμάτων, όπου επιβάλλεται. Όπου δεν επιβάλλεται, θα λειτουργεί δύο ώρες πριν από το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου και δύο ώρες μετά το ωράριο λειτουργίας του.

- Ως προς τα εισιτήρια: Προτείνεται η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπου υφίσταται, ώστε να ελέγχεται, κατά το δυνατόν, η ροή των επισκεπτών. Ειδική πρόβλεψη θα λαμβάνεται για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, ατόμων άνω των 65, εγκύων κ.λ.π.

- Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις με ξεναγό, τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα ειδικά μέτρα, όπως χρήση ασύρματης ξενάγησης, αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λ.π.). Στις ομαδικές ξεναγήσεις δεν θα πρέπει να μετέχουν περισσότερα από οκτώ άτομα.

Κατόπιν των παραπάνω, επισυνάπτεται ο πινάκας των πολιτιστικών χώρων του νησιού μας που επαναλειτουργούν, το ωράριο επισκεψιμότητας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.

         

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Go to top