Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-καταστήματος επί των οδών Πρωτοπαπαδάκης & Ανάφης Δ.Κ. Ερμούπολης

Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-καταστήματος επί των οδών Πρωτοπαπαδάκης & Ανάφης Δ.Κ. Ερμούπολης.

Go to top