ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έγκριση ή μη προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017), έτους 2020
Attachments:
Download this file (30.2020.pdf)30.2020.pdf[ ]691 kB
Go to top