Πρόσκληση για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων ελαφράς και βαρέας χρήσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ελαστικών οχημάτων ελαφράς και βαρέας χρήσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής.

Go to top