Απόφαση 302/2015 Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση ή μη Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,40 € και Επιτροπής Σύνταξης Βεβαίωσης περί καλής εκτέλεσης εργασιών - υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 €
Attachments:
Download this file (ap302.pdf)ap302.pdf[ ]300 kB
Go to top