Απόφαση 99/2020 Δημάρχου

Τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Go to top