ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον Κορωνοϊό (αρ. πρωτ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 11624/12-03-20), ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών ατομικού καθαρισμού για το προσωπικό των τμημάτων του.

Go to top