Απόφαση 296/2015 Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
Attachments:
Download this file (ap296.pdf)ap296.pdf[ ]158 kB
Go to top