Πρόσκληση επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Πρόσκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Go to top