ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση 173/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου - Ερμούπολης, ότι για το τρέχον έτος 2020 δεν απαιτείται ανανέωση της κάρτας επιτρεπόμενης στάθμευσης, αλλά εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η κάρτα του 2019.

Go to top