Ανακοίνωση περί Βιβλίου Αναφοράς του Ν.3868/2010 και Ν.4633/19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.3868/2010 ΚΑΙ Ν.4633/19

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, υπευθύνους ή διαχειριστές των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ότι κατ' εφαρμογή του ν. 3868/2010 και ν. 4633/2019, αυτοί πρέπει να προμηθευτούν και να έχουν στην κατοχή τους «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010», το οποίο οφείλουν να θεωρήσουν στο Γραφείο Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχ/κών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης (Δον Ι. Στεφάνου 7, Άνω Σύρος), από τις 10.00 π.μ. έως τη 13.00 μ.μ., προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός τους ή φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας του και μία μηδενική ταμειακή απόδειξη. Πρόκειται για ένα κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών, μεγέθους Α4, με χονδρό εξώφυλλο, ριγέ σελίδες το οποίο να έχουν αριθμήσει ανά σελίδα (από το 1 έως το 200). Υπενθυμίζεται, ότι η μη παρουσίαση του θεωρημένου αυτού βιβλίου στα ελεγκτικά όργανα (Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Αστυνομία, Λιμενική Αστυνομία) αποτελεί παράβαση, όπως επίσης παράβαση αποτελεί μεταξύ άλλων και η μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης, σε εμφανές σημείο και ανά 15 τ.μ. του χώρου.

Πληροφορίες: κα Πλουμή Σιγάλα και κα Ταρζέντα Ελένη

Τηλ. 2281360924, 2281360925

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Go to top