Συνεργασία, Αλληλοσεβασμός και Αλληλοκατανόηση

Συνεργασία, Αλληλοσεβασμός και Αλληλοκατανόηση

Με αφορμή τα όσα ελέχθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30ης-10-2019, σχετικά με το θέμα που προέκυψε για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, θεωρούμε ότι θέματα ήσσονος σημασίας, που μπορούν και πρέπει να επιλύονται εκ των ένδον, σε πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης, δεν πρέπει να λαμβάνουν έκταση δυσανάλογη της σπουδαιότητάς τους και να οδηγούν σε αντιπολιτευτικές ενέργειες και πρακτικές, οι οποίες αποπροσανατολίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο από θέματα μείζονος σημασίας, για την αντιμετώπιση και επίλυση των οποίων μας εξέλεξαν οι συμπολίτες μας. Τέτοιου είδους πρακτικές δηλητηριάζουν και υποσκάπτουν τον αναγκαίο για την πρόοδο του νησιού μας πολιτικό διάλογο, από την αρχή μάλιστα της δημοτικής μας θητείας.

Go to top