Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 2019 - 2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης η Πρόσκληση για την Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 2019 -2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στο τηλέφωνο 22813-61008.

Go to top