ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2019 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κατασκευή πεζοδρομίου και θέσεων στάθμευσης επί της απαλλοτριωμένης
ζώνης στην θέση «Αχλάδι» εντός οικισμού Βάρης ν. Σύρου.
Go to top