ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2019 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από την συνδετήρια δημοτική
οδό Πάγου – Τάλαντα (Εργατικές κατοικίες) με την Επαρχιακή οδό των Χρουσσών
Go to top